Deltager i 2023

 Skæppelundsvej 5 A
4672 Klippinge – Stevns

Mobil: 29461447
E-mail: karberg@post.tele.dk

Web: www.bokarberg.dk

Kunstart: Skulptur/installation

Jeg har arbejdet med kunst og musik hele livet.

Kulturhistorie og filosofi har altid haft min store interesse. Arkaisk kunst – feks Helleristningerne i Bohuslen i Sverige har været en vigtig inspirationskilde.De flest af mine  værker har stedsspecifikke referencer til det sted hvor de optræder.

Kunst i naturen – som nogle kalder LAND ART – har altid haft min store interesse.Det startede på Stevns Klindt i 1990 erne med land art projekter sammen med Torben Olesen og Niels Gerhard. Faxe Kalkbrud i 2008 og Verdensarvsymposium Stevns 2014 (trampestien).

Hellig Svends Kilde ved Vemmetofte Strand 2013

Musikinstrumentet Urklang til Klint II i Boesdal kalkbrud 2018.

I perioden 2006 – 2021 et større antal projekter og værker til Land Art Lolland Falster samt Lys over lolland

Desuden har jeg arbejdet med projekter i– Frankrig , tyskland , Belgien og Sverige + Sydkorea

I kunstnergruppen ”In Situ Lolland ” har vi de senest 6 år lavet Land art inspireret installations kunst i Reventlowparken på Vestlolland –

Desuden offentlige udsmykninger på torvet i Præstø .Glasskulptur på Store Heddinge Kirkegård, Murstensskulpturen Råby domkirke, Vandkunst til Svanevig Hospice, Bandholm samt ”Den flyvende Lollænder ” på Havnen i Nysted. Solhjul i Give – Jylland