Slusevej 34Q
2300 København S

Mail: christophe.vies@gmail.com
Mobil: 24 24 27 44

https://www.instagram.com/christophevies/?hl=da

Kunstart: Maleri

Uddybende beskrivelse

Min interesse for sprog og kulturer føres videre i mit kunstneriske arbejde, der tager udgangspunkt i skrifter og symboler fra hele verden. Disse asemantiske skrifttegn kan virke fremmede, men samtidig vil enhver kunne finde genkendelige elementer i dem. Tilsammen danner de en slags universel skrift, men kigger man på de enkelte tegn, vil man finde tydelig inspiration fra den etiopiske abugida, semitiske konsonantalfabeter, kileskrift, hieroglyffer, devanagari, kinesisk, koreansk og meget mere. Tegnenes former får altså lov til at overtage betydningens rolle, da ingen af symbolerne betyder noget på noget sprog. Værkerne kan derfor samtidig læses af ingen og alle.