Stevns kommune ligger syd for Køge som en halvø. Med Østersøen på den ene side og Tryggevælde å på den anden side, har dette varierede landskab i årtier været en magnet for kunstnere.
Den mest fremtrædende stevnsfødte kunstner bærer selv navnet Stevns. Her tales naturligvis om maleren og billedhuggeren Niels Larsen Stevns, der i 1864 blev født på Sydstevns i den lille landsby Lyderslev-Gevnø.

En stor del af Larsen Stevns barndom lå han i sengen. Pga. leddebetændelse i knæene kunne han kun ligge eller gå dårligt omkring på krykker. Med ler fra haven fik han tiden til at gå med at modellere efter Thorvalsens Kristus figur. Og fra sit sygeleje tegnede, malede og modellerede han sig gennem barndommen og tidlig ungdom. Som stor dreng vandt Larsen Stevns en kasse med billedskærerjern i en husflidskonkurrence og med disse jern kunne han forvandle små træblokke fra sin fars træskoskæreri, til figurer og rammer til spejle og billeder.

Chr. Richard 2

Som 19 årig var Larsen Stevns så rask i sine knæ at han kunne rejse fra barndomshjemmet for bla at komme på Højskole og sidenhen uddanne sig som maler og dygtiggøre sig som kunstner. Han arbejdede således i mange år for de to brødrene Skovgaard.
Først i 1913, som 50 årig fik Larsen Stevns en selvstændig udsmykningsopgave.

Det drejer sig om Chr. Richard monumentet der står kun få meter fra Stevns klint, i byen Højerup på Stevns. Et ønske om at mindes digteren og præsten Chr. Richard der fra 1872 – 76 havde været kapellan i St. Heddinge kirke på Stevns, fik en komite til at indsamle midler til at iværksætte udførelse af et monument af kridtsten til ære for Chr. Richard.

Valget faldt på den Stevnsfødte kunstner Niels Larsen Stevns. Han bestemte sig for at hugge motiver fra Chr.Richards to digte ”Vasen” og ” Tornerose”.
Ønsker man det fulde udbytte af at betragte Larsen Stevns monumentet, kan det anbefales at have kendskab til de to digte på forhånd.

Da regnskabet over monumentet var gjort op, var der kun et lille kunstnerhonorar til Larsen Stevns, men som det beskedne og nøjsomme menneske han var, sagde han at han klarede sig.
Udover kridststensmonumentet i Højerup, findes der fem gravstene hugget af Niels Larsen Stevns. De står på Lyderslev kirkegård i Lyderslev-Gevnø, tæt på det hus hvor Larsen Stevns er født og opvokset. På en af stenene har Larsen Stevns hugget forældrenes ansigter ud i granit. Denne sten står til højre for indgangen til kirken. De fire andre stene, står rundt omkring på kirkegården. Alle steler og udført i granit.

Otte km øst for Lyderslev-Gevnø ligger Stevns metropol, den lille købstad Store Heddinge.
Midt på torvet står en vandkunst der blev opført i 1997. Den forestiller en stor blomst og navnet på granitskulpturen er Elverhøjs Blomster. Str. er 100 x 300 x 300 cm og kunstneren bag dette værk er billedhuggeren og Cornerkunstner Lene Rasmussen.
Hvis man følger Algade der ligger til venstre for Torvet, kommer man til Stevns Kommunes ældste officielle udstillingssted. Navnet er KULTURLOFTET og det ligger på Kirketorvet 2 i St Heddinge. Som navnet antyder, drejer det sig en et loftrum der ligger ovenpå den gamle gule biblioteksbyging. Foreningen Kulturloftet blev stiftet i 1992 af lokale ildsjæle og kunstnere, der sørgede for at lave logo og plakatsølje ved indkørslen til biblioteket. Foreningen Kulturloftets formål er at arrangere udstillinger med et bredt udsnit af danske og udenlandske kunstnere, klassiske koncerter samt kulturarrangementer af alment og lokal karakter. På nuværende tidspunkt har over 120 forskellige

kunstnere gennem tiden udstillet på Kulturloftet.

Bagved Kirketorvet og Kulturloftet ligger den ottekantede, gamle Store Heddinge kirke.
På kirkegården står et monument på de anonymes fællesgrav.
Monumentet er lavet af den lokalboede billedhugger Bo Karberg. Monumentet er udført i glas og består af 333 sammensat glas, der danner en søjle med målene 200 x 60 x 60 cm.

Indvendig er der en indre form, der symboliserer ”menneske” og ”ånd”.
Bo Karberg har endvidere lavet en murstens og glasskulptur med tilnavnet : Råby Domkirke.
Det er et stedspecifikt 6 meter højt værk, udført i lokale kridstensbyggesten og det pyramideformede tag består af sammenlimede glasstrimler. Skulpturen står ved den lille by Råby på et hjørne hvor der plejede at stå et transformatortårn. Da tårnet blev fjernet af el-selskabet og pladsen pludselig var tom, samlede lokalbefolkningen med hjælp fra Stevns Kommune ind til opførslen af Bo Karbergs værk.

Tilbage til Metropolen St. Heddinge, bevæger vi os fra kirkegården til Byens Rådhus. Her finder vi byrådssalen udsmykket af den fransk-danske, lokalboede billedkunstner, Denis Virlogeux. Udsmykningen består af to billeder udført i olie på lærred med målene 261 x 145 cm.
På byrådssalens sydvæg hænger Klintekongens vilde ridt der tager udgangspunkt i den regerende elverkonge, der med fire sorte heste rider gennem vandet, ud for Stevns Klint.

På nordvæggen befinder Vallørytteren og elverpigen sig. Billedet tager udgangspunkt i et sagn, hvor en ung rytter bliver budt på et glas af en elverpige, men rytteren aner uråd og flygter med eleverpign efter sig, nu forvandlet til en heks.
Ude igen, står vi foran Rådhuset og ser ud på en række kridtstensskulpturer udført i 2018 af en række kunstnere inviteret af lokalt initiativ. Skulpturerne er skabt i et række landartprojekter med den overordnede titel : Verdens Arv Land Art Symposium.

Vi kører ud af Store Heddinge og møder en rundkørsel med et værkt bestående af store hvide kridtsten placeret oven på hinanden. Øverst står der tre bundgarnspæle. Mellem pælene hænger blåt reb der symboliserer havet og Østersøen der omkranser Stevns kystlinje. Værket er lavet af den stevnske, nu afdøde kunstner Niels Gerhardt Nielsen.
Niels Gerhardt Nielsen var en af hovedkræfterne bag de stevnske varder.
I løbet af 1990 erne blev der opsat en del kridtstensvarder ved de stevnske hovedveje. Nogle af dem er forvitret men der står stadig en varde i Klippinge på Køgevej samt en på hovedvejen ved St. Heddinge.

På vej til provinsbyen Hårlev, passerer vi Tryggevælde å, der i fordums dage var en skillelinje mellem Stevns og resten af Sjælland. I Hårlevhallen har Grønningenkunstneren Poul Agger 1979 udsmykket væggene i trappeopgangen fra stueplan til 1. sal. Udsmykningen er udført af kunstneren selv og malet direkte på de hvide vægge. Den består af flere farverige store og mindre figurer. Et karakterisk værk fra Poul Aggers hånd.

En gang om året, den sidste weekend i august slår de stevnske kunstnere deres atelier op og byder besøgende velkommen. Åbne Atelierdøre blev oprettet i 1997 af en flok lokale kunstnere med det formål at vise publikum kunsten, hvor den bliver skabt og give de besøgende mulighed for at tale direkte med kunsterne. Åbne Atelierdøre udkommer hvert år med et stort katalog der trykkes i 10.000 eksemplarer. Kataloget distributeres ud til kunstforeninger, kunstinteresserede samt til de lokale.

De fleste offentlige udsmykninger på Stevns befinder sig udendørs. Materialevalget er i langt de fleste tilfælde af lokal karakter, nemlig det element som er indenfor rækkevidde, her taler vi om CaCO3. De store lim og kridtsten, hugget ud af Stevns klint og brugt til at bygge huse af . Kalken blev brændt i det store ovne for at kunne bruges til byggematerialer.

I Stevns kommune findes ikke kunstmuseer men tilgenæld en del lokale kræfter, der med initiativ og iderigdom laver Åbne Atelierdøre, små kunsthåndværkermarkeder, udstillingssteder samt symposier med kunstnere der arbejder i det offentlige rum med landart og andre kunstprojekter.

Annette Sjølund, sommer 2020